Pengertian Puasa

Pengertian Puasa dalam bahasa Arab disebut Shoum (janaknya: shiyam). Dari segi bahasa, maka shoum adalah al-imsak (artinya : menahan). Dari segi istilah syariah, shoum artinya menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri dan hal-hal lain yang membatalkannya mulai dari terbit fajar shodiq (sinar putih yang terbentang di ufuk timur) hingga terbenamnya matahari dengan niat beribadah.

Ada beberapa keuntungan bagi orang yang berpuasa, antara lain :

# Puasa itu Hak Allah dan mendapat kebaikan sepuluh kali lipat. Abu Hurairoh ra mengemukakan, Rasulullah bersabda : "Puasa itu perisai. Apabila salah seorang diantara kalian berpuasa, hendaklah ia tidak berkata keji dan tidak bertindak bodoh. Jika ada seseorang memerangi atau mengumpatnya, hendaklah ia katakan : 'sesungguhnya aku sedang berpuasa'. Demi Dzat yang jiwaku ada di-tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum dari bau kasturi. Allah SWT berfirman : 'Orang yang berpuasa meninggalkan makanan dan minuman untuk diri-Ku (Allah). Jadi puasa itu untuk diri-Ku dan Aku (Allah) sendiri yang akan memberikan pahalanya. Kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya". (HR. Bukhori)

# puasa menyempitkan jalan setan, Shofiyyah ra. mengutarakan Rasulullah saw bersabda : "Sungguh setan itu mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Maka persempitlah salurah-saluran baginya dengan lapar". (HR. Muslim)

# puasa penghalang dosa. Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya puasa itu adalah penghalang (dari perbuatan dosa). Maka apabila seseorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah mengucapkan perkataan yang keji dan janganlah berbuat jahil. Dan seandainya ada orang yang mengajaknya berkelahi atau melontarkan makian kepadanya, hendaknya ia menjawab : 'aku sedang berpuasa'"

Dalam bab ini kami kemukakan macam-macam puasa, yakni  puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa yang haram dilakukan, kunjungi artikel berikut :

A. Aneka Macam Puasa Wajib

B. Aneka Macam Puasa Sunnah

C. Puasa Haram dan Makruh

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Contoh Dakwah Islam - Artikel Populer