Arti Mukmin

Arti Mukmin - Orang Mukmin

Pengertian mukmin, adalah orang yang takwa kepada Allah SWT dengan sebenar-sebenarnya takwa. Dalam arti senantiasa menjalankan segala perintah-Nya, menjauhi semua larangan-Nya, dan berjihad dengan harta jiwa mereka pada jalan Allah SWT.

Perihal perilaku orang-orang mukmin di dunia, digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:
 

# orang Mukmin gemetar mendengar nama Allah SWT. "Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakkal." (QS. 8/ Al-Anfal: 2). Yang dimaksud "disebut nama Allah" adalah menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakan-Nya.

# orang mukmin saling tolong-menolong dan selalu beramal saleh. "Orang-orang yang beriman, pria dan wanita, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, membayar zakat, serta taat kepada Allah dan Rosul-Nya." (QS. 9/ At-Taubah: 71).

# orang mukmin khusyu' dalam sholat, dan senantiasa melakukan keta'atan. "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyu' dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna." (QS. 23/A/- Mukminuun: 1-3).

# apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, orang mukmin segera bersujud dan bertasbih serta tidak tidak sombong. "Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya (ayat-ayat Kami) mereka menyungkur sujud (maksudnya tunduk kepada Allah), dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri." (QS. 32/As-Sajdah: 15).

Perihal kehidupan orang-orang mukmin di akhirat, digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, antara lain:

# orang mukmin peroleh kemenangan karena Allah SWT hapuskan segala kesalahannya. "Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kelasahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung." (QS. 64/AtTaghobun: 9).

# wajah orang mukmin bercahaya. "Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Memandang Tuhannya." (QS. 75/ Al-Qiyamah: 22-23).

# orang mukmin dalam keberuntungan. "Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (pepohonan surga yangteduh) dan (di sekitar) mata air, dan buah-buahan yang mereka sukai. (QS. 77 /Al-Mursalat: 41-42). Penghormatan mereka (orang-orang mukmin itu) ketika mereka menemui-Nya adalah "salam" (yakni salam sejahtera dari segala bencana) dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. (QS. 33/ Al-Ahzab: 44)

1 komentar:

  1. orang mukmin yang benar-benar bertaqwa adalah orang yang bahagia dunia dan akhirat.

    BalasHapus

Contoh Dakwah Islam - Artikel Populer